Gyermekpszichológia

Munkám gyakorlati alapját az integratív szemléletű gyermekterápia jelenti.  A foglalkozások elsősorbanjátékterápiára épülnek, melyet többek között a meseterápia, serdülődráma, művészetterápia, tranzakcioanalitikusgyermekterápia és módosult tudatállapot alapú technikák egészítenek ki.

A terápia sikere szempontjából nagyon fontosnak tartom a szülők aktív részvételét, ezért a rendszeres szülőkonzultációk szerves részét képezik a munkafolyamatnak. Ezeken az alkalmakon elsősorban pszicho-edukációt folytatok. 

A gyermek foglalkozások során olyan légkör megteremtésére törekszem, melyben a gyerekek „sérülései” hatástalaníthatók.Lehetőséget nyújtok az indulatkiélésre, és segítem a gyerekeket abban, hogy feldolgozzák élményeiket, megéljék érzéseiket, hatékony megküzdési módokat alakítsanak ki és nagyobb én-erőre tegyenek szert.

Nagy hangsúlyt fektetek a belső erőforrások, rejtettképességek feltárására és mozgósítására. 

A terápiás munka minden esetben egy szülőkkel végzett első interjúval indul, és ez után kerül sor a gyermekterápiás alkalmakra, melyek számát és rendszerességét a problémához és a gyermek igényeihez igazítjuk.

Egy foglalkozás 60 perces.

Ár: 6000 Ft / alkalom

Az első interjú ingyenes.

Milyen esetekben érdemes a szülőknek pszichológushoz fordulni? :

Amikor a gyermek:

o szorong, erős félelmet mutat (ez a tünetek szintjén különböző féleképp jelenhet meg, pl.: alvászavar, bepisilés, bekakilás, állandó torokköszörülés, dadogás,…)

o nehezen kezelhető; magatartásproblémák, agresszív viselkedés jellemzi

o képességeihez viszonyítva alul teljesít az iskolában, vagy közösségbe való beilleszkedése problémákkal tarkított

o nehéz élethelyzetben van, és az ezzel való megküzdésben segítségre szorul (pl. testvér érkezése, válás, iskolakezdés, haláleset a családban)

o mindig rosszkedvű vagy ingerült

o önértékelési problémákkal küzd.

Amikor a szülők:

• elbizonytalanodtak gyermeknevelési kérdésekben

• nem találják a közös hangot gyermekükkel; bensőségesebb és bizalomteljes kapcsolatot szeretnének kialakítani vele/velük.

Szakértőnk

Boros Kata

pszichológus, integratív gyermekterapeuta

Az ELTE pszichológia szakán 2009-ben végeztem. A diploma megszerzése után egy budapesti...

Ha több információt szeretne kérni a terápiáról, illetve be szeretne jelentkezni, kérjük, hogy az űrlap valamennyi rubrikáját töltse ki!